Loading...

實習心得比賽得獎名單2017/02/21

公告內容

實習心得比賽分數        
*姓名 分數一 分數二 平均分數 總排名 獎金
鄭宇帆 86 95 91.5 1 5000
楊程凱 86 92 90 2 3000
徐念甄 83 90 87.5 3 2000
莊舜文 86 86 87 4 1000
蘇楷文 73 89 82 5 1000
王仲瑋 70 88 80    
龍俊傑 65 85 76    
陳婕 65 85 76    
黃冠中 65 87 77    
許朝昇 60 80 71
本篇發表於 榮譽榜, 系所公告。將永久鏈結加入書籤。

附加檔案

檔案名稱上傳日期檔案下載

國立高雄師範大學工業科技教育系


地址:高雄市燕巢區深中路62號
電話:07-7172930轉7601或7602或7604
FAX:07-6051206
系信箱 tc@nknu.edu.tw

相關連結 :

© zsystem. 著作權所有,並保留一切權利。